From the "Nunn Guy"'s Album: Cozzens Lake [Eaton]

Photo 152 of 153 in Cozzens Lake [Eaton]