From the "Nunn Guy"'s Album: Cozzens Lake [Eaton]

Photo 7 of 53 in Cozzens Lake [Eaton]

Wild Turkey